Meny Lukk

Korsryggplager

Plager fra korsryggen er noe de fleste har et forhold til, enten ved egne opplevelser, eller erfaringer fra andre.

Korsryggsmerter beskrives i helsevesenet som «den tilstanden som koster mest og plager flest»(1). Tall viser at omtrent 15% av befolkningen til enhver tid opplever plager fra korsrygg, og hos ca en av fire blir plagene langvarig, altså med varighet over tre måneder. I løpet av livet vil statistisk sett ca 80% av befolkningen ha opplevd egne korsryggplager. Det er tydelig at dette er et stort samfunnsproblem, men hvorfor er det så vanlig?

Korsryggplager deles ofte inn i tre undergrupper, hvorav ca 80-90% havner under «uspesifikke korsryggplager»(1). Andre ord for dette kan være lumbago, hekseskudd, kink ol. De andre grupperingene er henholdsvis nerverotsaffeksjon (5-10%), og de med mulig alvorlig underforliggende sykdom/ cauda equina (1-5%).

Uspesifikke korsryggplager er plager som stammer fra nedre del av ryggen, uten at man med sikkerhet kan si hva plagene kommer av(1). Selv om det er utfordrende å vite hva plagene kommer av, er plagene like reell for personen som opplever det. Mange kan bli bekymret og få rutinemessig bildediagnostikk, uten at dette nødvendigvis bedrer behandlingsresultatet(2,3). Det er allikevel viktig å presisere at slike tester kan være relevant i noen tilfeller. Videre så trenger man heller ikke å vite den spesifikke årsaken til plagene, for å håndtere plagene på en god måte(4).

Smerte er et komplekst tema, og er nødvendig for at mennesker skal overleve(5). Hvordan du opplever smerte blir påvirket av en rekke faktorer, blant annet hvordan hverdagen din oppleves, herunder hvordan du trives hjemme, på arbeid, hvilket aktivitetsnivå du har, tidligere erfaringer med korsryggplager, ol.

Smerte er også subjektivt, det vil si at de plagene du opplever er unik og reelle for deg, samtidig som de ikke direkte kan sammenlignes mot andre med smerte(5). Spør man 10 ulike personer med korsryggplager, så vil man trolig få 10 ulike svar på hvordan plagene oppleves. Du skal bli tatt på alvor for hvordan du føler og opplever din egen smerte.

Korsryggplager kan få store konsekvenser for de det gjelder, og mange kan oppleve å miste tillit til egen kropp, bli bekymret, miste glede, og bli inaktiv(1). Det er lett å havne i en negativ spiral, hvor hverdagen kan føles mørkere, og plagene deretter. Men husk at det også går andre veien, og at uspesifikke korsryggplager oftest vil forsvinne innen noen uker, men dette er individuelt.

 

Mange lurer på hva man gjør dersom plagene først oppstår?

Husk at ryggen din er sterk, tilpasningsdyktig og funksjonell! Dersom du opplever akutte plager, kan det være hensiktsmessig å unngå aktiviteter som gjør plagene verre, i noen dager(1,4). Det er viktig å lytte til kroppen, men dette betyr ikke at det er fordelaktig å legge seg ned på sofaen og ta smertestillende over en lengre periode. Kan man heller finne en aktivitet/ bevegelse som ikke gjør like vondt? Og på denne måten holde kroppen i aktivitet, noe som vil styrke prognosen din for en rask tilbakekomst til en hverdag uten plager? Det kan være noe så enkelt som å gå korte turer, gjøre husarbeid, ta hyppige pauser fra stillesittende arbeid, gjøre generell aktivitet eller andre lystbetonte aktiviteter. Finn noe som passer deg og din hverdag. Har du andre plager eller symptomer, er bekymret, eller plagene blir langvarig, så bør du ta kontakt med en kyndig fagperson.

 

 

Husk å ha tillit til egen kropp, og at smerte ikke nødvendigvis betyr at «noe er ødelagt»

 

 

Kilder:

1. Lærum E. Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter. Oslo: Formi; 2007.

2. Er det nødvendig å ta MR? [Internet]. Norsk Osteopatforbund. 2017 [cited 2019 Aug 10]. Available from: http://osteopati.org/er-det-nodvendig-a-ta-mr/

3. Bildediagnostikk ved nakke- og ryggsmerter [Internet]. Tidsskrift for Den norske legeforening. [cited 2019 Aug 10]. Available from: https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/bildediagnostikk-ved-nakke-og-ryggsmerter

 4. French S, Nielsen M, Hall L, Nicolson P, Tulder M van, Bennell K, et al. Essential key messages about diagnosis, imaging, and self-care for people with low back pain: a modified Delphi study of consumer and expert opinions. Pain [Internet]. 2019 Jul 23 [cited 2019 Aug 14];Publish Ahead of Print. Available from: insights.ovid.com

5. Moseley GL, Butler DS. Explain pain supercharged: the clinician`s manual. Adelaide: Noigroup Publications; 2017. 234 p. (The clinician’s Handbook).