Meny Lukk

Er du avhengig av at vi knekker leddene dine på plass? 

Kjære deg med skjev rygg, skjevt bekken eller hvordan nå enn disse skjevhetene benevnes – er det slik at vi MÅ knekke leddene dine «på plass», for at du skal ha god funksjon og være smertefri i hverdagen? 

Muskel- og skjelettsystemet er det vi mennesker lever igjennom og nettopp muskel – og skjelettsystemet gir oss muligheten til å oppleve livet. Og så, så har vi maten vi spiser da, som gir oss energi til å bruke muskel – og skjelettsystemet slik vi vil. Trening, bevegelse og handling gjennom kroppen vår, gjør muskel – og skjelettsystemet sterkt, robust og gjør at nervesystemet og hjernen vår kan tilpasse seg og lære nye ting. Alt fra nye bevegelser, til at hjernen kan lære seg å håndtere smerte bedre. 

… Egentlig er alt i kroppen vår i bevegelse; alle cellene i kroppen er i bevegelse – hele tiden. Akkurat som at hjertet vårt slår – hele livet, så lenge vi lever.

Det å være litt i bevegelse hver dag, er kanskje det viktigste vi gjør for å ha det bra både fysisk og psykisk. Lite bevegelse, eller liten variasjon i bevegelse, kan ofte gi utfordringer knyttet til plager i muskel – og skjelettsystemet. Her kan manuell behandling, sammen med økt variasjon av måten vi beveger oss på, og fysisk aktivitet gjennom dagen, være en god strategi for å håndtere problemet. 

Dessverre har det seg slik, at flere er overbevist om at de til en behandler for å knekke det «skjeve» bekkenet eller den «skjeve» ryggen tilbake på plass for å ikke ha vondt eller for å kunne bevege seg.

.. Men er det egentlig slik at en osteopat, naprapat, fysioterapeut eller kiropraktor knekker et ledd tilbake på plass….?

La oss se litt nærmere på denne berømte «knekkingen»…

Såkalt «knekking» er en teknikk som benyttes over hele verden innenfor flere ulike profesjoner som osteopati, kiropraktikk, naprapati og fysioterapi. 

Definisjonen av “knekking”, eller “manipulering” avhenger av de ulike profesjonene, men i Osteopatien defineres «knekking» som HVLA – high velocity, low amplitude. Dette betyr at det er en hurtig teknikk, men utført med lite kraft. Denne teknikken kan avgi en lyd, men det er viktig å nevne at vi ikke er avhengig av denne lyden i seg selv for å ha effekt. Hensikten med teknikken er å optimalisere funksjon i og rundt leddet. En HVLA, eller en «knekketeknikk» kan gi økt bevegelsesutslag, endring i muskelspenninger og en reduksjon i smerteopplevelse ved å påvirke ulike smertebaner opp og ned fra hjernen vår (1). Det er jo tross alt hjernen som til syvende og sist håndterer den subjektive opplevelsen vi har av smerte, selv om det er mange faktorer som kan spille inn på smertebilde til et individ. 

Mekanismene bak HVLA er fortsatt mye omdiskutert, men noen av mekanismene som går igjen er virkningen av å bedre strukturer og funksjon i området, samt akutt smertelindring (2). 

Det er dog viktig å nevne at ALLE mennesker har skjevheter i kroppen, dette er helt normalt. Disse skjevhetene kan endre seg ved f.eks trening, eller annen aktivitet vi bedriver. Det er ingen av oss som er en symmetrisk, statisk organisme. Og enda godt er det. Dette betyr jo bare at vi har forutsetningene for å hele tiden utvikle oss – både psykisk og fysisk. Flaks! 🙂 

Vel, la oss ta for oss denne lyden som fort kan gjøre at det høres ut som vi «knekker leddet tilbake på plass». 

Et ledd er omringet av en væske, synovialvæske. Denne væsken smører leddet, nesten som et nysmurt sykkelhjul som hele tiden vil tilpasse seg belastningen det blir utsatt for. Inne i denne væsken, dannes det hurtig små gassfylte hulrom og når to leddflater hurtig trekkes fra hverandre kommer det en liten lyd. Dette er det du kan høre ved en såkalt HVLA, «knekketeknikk», manipulasjon. Derav – vi setter ikke leddet tilbake i stilling fordi det er skjevt og ikke kommer seg tilbake.

Sinnsstemning og hvordan vi har det er av stor betydning når det kommer til vår opplevelse av smerte. Er det noe flere år med studier innenfor helse har lært meg, er det at kroppen vår er utrolig robust og tilpasningsdyktig. Både min kropp, og din kropp er laget for å takle utfordringer, og vi må hjelpe den ved å tilrettelegge forholdene på best mulig måte – med bevegelse og god ernæring som holder oss trygge og friske. Lenge.

Så .. vi knekke leddene dine «på plass» for at du skal ha god funksjon og være smertefri i hverdagen? 

Nei, vi ikke gjøre det, men en HVLA og manuell behandling i seg selv, kan supplere til å optimalisere kroppens funksjon og bedre forholdene for muskel – og skjelettsystemet, ved siden av fysisk aktivitet, næringstett mat og ansvar for egen totalbelastning i eget liv. 

De siste årene med smerteforskning forteller oss at vi vet at interaksjonen mellom terapeut og pasient, kan være avgjørende for utfallet av behandlingsoppfølgingen (3). Betydningen av å imøtekomme individuelle og særegne egenskaper hos hver enkelt pasient for ideell undersøkelse og behandling er derfor veldig stor. Dette inkluderer da at pasientens verdier og forventninger blir møtt, da dette er av stor betydning for pasientens smertebilde, terapeut-pasient interaksjonen og behandlingsforløpet videre. 

Smerteadferd er hos oss alle en lært psykologisk reaksjon og oppførsel som har til hensikt å minimere sjansene for å trigge smertefulle bevegelser. Dermed, om kommunikasjonen og interaksjonen til hver enkelt pasient individualiseres og pasienten samtidig lærer seg å håndtere det smertefulle stimuli de opplever, og tar ansvar for egen helse, kan dette muligens endre måten smerte blir prosessert på hos denne pasienten (3,4). Dette betyr ikke at HVLA, «knekking», manipulasjon og justering er feil, tvert imot kan dette være en effektiv teknikk som er mye brukt i manuell behandling.

… Men det er viktig å huske på at du ikke er avhengig av at vi «knekker» leddene dine tilbake på plass. Leddene dine er allerede der de skal være, men manuell behandling kan være med på å bedre forholdene for muskel – og skjelettsystemet slik at du kan være så aktiv som du kan i forhold til ditt utgangspunkt.

 

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14589467
  2. Ward RC. Foundations for osteopathic medicine. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. xxiv+1285. s 1159
  3. The enduring impact of what clinicians say to people with low back pain. Darlow B et al. Ann Fam Med. 2013. Nov-Des; 11(6):527-34. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24218376)
  4. Robinson V, King R, Ryan CG, Martin DJ. A qualitative exploration of people’s experiences of pain neurophysiological education for chronic pain: The importance of relevance for the individual. Man Ther. april 2016;22:56–61.