Meny Lukk

Anatomi guide – Sener

Bevegelsesapparatet er en samlebetegnelse for å beskrive samarbeidet mellom muskulatur, skjelett og sener for å skape bevegelse i kroppen. I klinikk merker vi at flere blander sammen de ulike strukturene og hvilken funksjon de har. Vi skal derfor se nærmere på sener i dette innlegget. Hva er egentlig en sene, og hva gjør den?

Tendo, er det latinske ordet for sene. Sener er en fast struktur av bindevev, som skaper overgang mellom muskler og skjelett. Hver skjelettmuskel omgis av en hinne av bindevev, nesten som skinnet rundt en pølse. Bindevevet går så over til en sene, som er festet til skjelettet. Den kan også være festet til hud eller annet bindevev. Senens funksjon er å overføre kraft fra muskulatur til skjelettet og muliggjøre bevegelse. Senene er oftest tynnere enn muskelen den tilhører, men de tåler mye strekk. Dette er grunnet det høye innholdet av kollagenfiber. Ett eksempel er akillessenen som forbinder leggmuskulaturen til hælbeinet. De korteste senene er bare noen millimeter lange, mens de lengste er omtrent 30 cm.

Hvorfor har vi egentlig sener i kroppen? Ettersom det er muskulatur som skaper kraft, hvorfor har vi ikke da mer muskler og holder mengden med sener til et minimum? Dette hadde vært veldig upraktisk. Om vi for eksempel ser på underarmen, håndleddet og fingrene – der er mesteparten av muskulatur plassert i underarmen. Deretter overføres kraften videre ut i håndledd og fingre ved hjelp av sener. Tenk om vi ikke hadde hatt sener til å gjøre dette, da hadde fingrene måtte vært mye tjukkere. Forsøk å tre en nål og tråd med fingre på størrelse med en pølse, ikke så praktisk.

Bindevev er altså en type vev som er veldig sterkt, kan bli utsatt for store krefter og høy belastning på visse steder i kroppen. Vi har også seneskjeder og slimposer som er med å beskytte sener. En seneskjede er en kanal av bindevev som beskytter og gjør det lettere for en sene og gli. En del av håndens sener ligger i nettopp slike seneskjeder. Slimposer er væskefylte poser som ligger mellom skjelettet og senen for å begrense friksjon og fungere som en støtdemper.

 

  •       Per Holck PhD, Store medisinske leksikon. Universitetet i Oslo.08.10.2018 https://sml.snl.no/sene
  •       Vårdguiden 1177. 12.06.2019. https://www.1177.se/Kalmar-lan/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/muskler-och-senor/