Meny Lukk

Stress del 2

 

Visste du at noe av det som skaper mest stress hos oss mennesker er mangelen på troen på at vi klarer å gjennomføre en oppgave, lite tro på at utfallet blir bra og at vi ikke har ressursene som kreves for å løse en gitt utfordring? Rettere sagt – at vi rett og slett ikke har hatt en forventningsavklaring før vi har gått i gang med en oppgave. 

 

Hvordan kan vi egentlig lære oss det å mestre og feile? Og hvordan kan vi bli bedre på å stå bedre i utfordringer, enten rundt egen kropp, eget miljø eller ved andre utfordringer i livet? 

Jeg tror vi må øve oss. Øve oss på å kanskje ikke alltid føle noe eller være i en viss tilstand for å gjøre eller klare noe. Handling skaper ofte både nysgjerrighet og motivasjon. 

 

Videre tror jeg at ved å konkretisere verdier gjennom handling, så kan vi muligens redusere det interne stresset – det er nemlig en ganske stor emosjonell belastning å ikke gjøre tingene man ønsker slik man ønsker og ved å hele tiden please andre. 

 

Vi utsettes daglig for ulike stressorer. Èn ting er det fysiologiske som skjer i kroppen som ble forklart i forrige innlegg – kroppen setter oss i stand til flukt. 

Det andre er filtreringen i hjernen, at vi rett og slett forsøker å tolke hva vi utsettes for – «Har jeg ressurser til å håndtere dette?»

 

For å løse opp i det i eksterne stresset, kan vi bruke planlegging som en måte å selv regulere og ha en optimal belastningsstyring av egen hverdag.  Videre kan vi være bedre rustet til å håndtere det interne stresset via ulike stressmestringsteknikker. 

 

Det hjelper ikke alltid å bare tenke positivt – løper du i veggen, så løper du i veggen. MEN – vi kan justere egne forventninger til gitte utfall, vi kan endre på og styre egen hverdag og implementere små justeringer for å stå bedre rustet i egen hverdag. 

 

 

Videre vil jeg nå utfordre deg til å identifisere dine største stresstriggere. Hva handler de om?

Ved å ta vare på kroppen din, gjør du ikke bare at den presterer bedre i den hverdagen du har – men du gir den også en mulighet til frihet, så lenge du lever. 

Frihet til å gjøre det aller beste ut i fra hvilke forutsetninger du har i dag. 

.. Også er du kanskje litt bedre i morgen.