Meny Lukk

Om osteopati

Osteopati er en manuell behandlingsprofesjon som tar utgangspunkt i å finne sammenhengen mellom plager, kropp og hverdagen til pasienten. Manuell betyr at vi bruker hendene som en viktig del av undersøkelse og behandling. Vi har en helhetlig forståelse for smerter og plager, og hvordan dette kan være en utfordring i hverdagen til deg som pasient.

Osteopati som helseprofesjon baseres på kliniske fag som anatomi og fysiologi, så vel som kognitive faktorer. Gjennom en grundig klinisk undersøkelse tar vi stilling til elementer som kan bidra til å skape, og opprettholde plagene dine. Basert på dette lager vi sammen en individuell behandlingsplan, for å hjelpe deg til bedre helse og funksjon i hverdagen. Behandlingen er trygg, og egner seg for pasienter i alle aldre.

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt.

Osteopati er ikke offentlig regulert i Norge, noe som betyr at alle kan benytte tittelen «osteopat». Du som pasient bør se etter en osteopat med tittelen «D.O MNOF», som innebærer at terapeuten er medlem i Norsk Osteopatforbund, og tilfredstiller forbundets krav til kompetanse. For å være medlem i forbundet må osteopaten inneha fire års høyskole utdanning. Dette sikrer deg som pasient, og at du kommer til en sikker og kompetent terapeut. For mer informasjon kan du besøke www.osteopati.org 

Selve behandlingen

1. En grundig samtale
En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og liknende. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen
Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse. Dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg, – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling
Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle og være din individuelle problemløser.

Dette er osteopati.

For å lese mer, besøk www.osteopati.org